Boilermate

Hóa chất cho nồi hơi

Các tác nhân hóa học rất an toàn bao gồm các thành phần theo tiêu chuẩn FDA Chỉ thích hợp cho thực phẩm Chế biến nồi hơi Phosphor miễn phí. Tuân thủ quy tắc phát thải phốt pho