CMU-224HD

COLORMETRY CMU-224HD
Tự động phát hiện rò rỉ độ cứng (CaCO3).