LÒ HƠI ĐỐT DẦU, NỒI HƠI ĐỐT DẦU 03

Là loại lò hơi dạng nằm kiểu tổ hợp ống lò, ống lửa hoặc ống nước. Nhiên liệu đốt : Dầu FO, DO, Gas…