LÒ HƠI ĐỐT DẦU, NỒI HƠI ĐỐT DẦU 04

Là loại lò hơi dạng đứng kiểu tổ hợp ống lò, ống lửa hoặc ống nước. Nhiên liệu đốt : Dầu FO, DO, Gas…