Me Series

Lò hơi điện nhỏ gọn không phát ra khói

Điều gì nếu bạn không có cách cung cấp nhiên liệu, hoặc không có nơi nào để thiết lập một ngăn xếp hoặc ống khói? Nếu đó là những gì ngăn bạn cài đặt nồi hơi, thì nồi hơi ME được tạo ra cho bạn. Lò hơi này an toàn, sạch sẽ và dễ sử dụng. Đó là lý tưởng cho các phòng thí nghiệm thử nghiệm và nghiên cứu khác nhau, phòng tắm hơi và các cơ sở thể thao.