MIURA BẢO TRÌ TRỰC TUYẾN

MIURA BẢO TRÌ TRỰC TUYẾN

Nhằm mục đích tăng cường hệ thống dịch vụ của chúng tôi, MIURA đã phát triển hệ thống bảo trì trực tuyến 24 giờ đầu tiên được thấy trong ngành công nghiệp nồi hơi. Lò hơi sử dụng trí thông minh nhân tạo này dự đoán, đánh giá và chẩn đoán các vấn đề vận hành của chính họ và gửi thông tin này đến các trạm dịch vụ MIURA thông qua các đường dây viễn thông.