NỒI DẦU TẢI NHIỆT 001

Lò hoặt động theo chế độ tự động hoàn toàn , vì có đầy đủ hệ thống báo động và ngăn chặn sự cố lò Tải được dầu có nhiệt độ cao, áp suất thấp tới các nơi tiệu thụ