NỒI DẦU TẢI NHIỆT 004

Độ an toàn cao , với hệ thống bảo vệ nhiều cấp. Hoạt động êm , không gây tiếng ồn. Bảo trì , sửa chữa & và vệ sinh lò dễ dàng. Vận hành đơn giản, chi phí vận hành phấp