NỒI HƠI ĐỐT THAN CỦI BIOMAS

Là dạng lò được thiết kế theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, tiết kiệm nhiệt, hiệu suất cao , tiêu hao nhiên liệu thấp , mang lạ hiệu quả kinh tế cao khi hoặt động