Ultra Filtration

Siêu lọc

Loại bỏ các hạt (chất rắn lơ lửng), vi khuẩn và virues. 
Kích thước lỗ 0,01 mm vật liệu UF màng làm từ PVDF (Kháng hóa chất cao).