Water Softener

LÀM MỀM NƯỚC

Chất làm mềm là hệ thống để loại bỏ ion canxi và ion magiê. Sản phẩm này thường được sử dụng cho nồi hơi nước cấp và hệ thống làm mát. Mục đích làm mềm để loại bỏ hàm lượng độ cứng trong nước, vì biết độ cứng có thể tạo tỷ lệ trong hệ thống đường ống.